Termeni și condiții

Exonerarea de răspundere a companiei SC THE KEY ADV pentru utilizarea platformei sale de Internet la adresa www.thekeyadv.ro și a serviciilor conexe:


1. Cuprinsul ofertelor online

SC THE KEY ADV SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, completitudinea sau calitatea informațiilor furnizate. Sunt excluse cererile de despăgubire formulate împotriva SC THE KEY ADV SRL, de natură materială sau imaterială, care au fost cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte și incomplete, cu excepția cazului în care SC THE KEY ADV SRL nu poate dovedi că acestea au avut loc în mod deliberat sau din cauza neglijenței grave. 

Toate ofertele sunt fără caracter obligatoriu si pot suferi modificari oricand inainte de achitarea sumei aferente ofertei. SC THE KEY ADV SRL isi rezerva dreptul selectarii clientelei de curs. SC THE KEY ADV isi rezerva dreptul excluderii din sesiunile de grup a persoanelor care prezinta comportament neadecvat pe parcursul desfasurarii sesiunilor.


2. Referințe și link-uri

Pentru referiri directe sau indirecte la site-uri externe („hyperlink-uri”), care nu intră în sfera domeniului de responsabilitate al SC THE KEY ADV SRL, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai în cazul în care SC THE KEY ADV SRL are cunoştinţă de conținutul acestora și din punct de vedere tehnic şi în mod rezonabil ar putea împiedica utilizarea conținutului ilegal. SC THE KEY ADV SRL declară în mod expres că, la momentul conectării, niciun conținut ilegal nu a fost identificat pe paginile cu legătură la link-urile respective. SC THE KEY ADV SRL nu are nicio influență în prezent sau în viitor asupra designului, conținutului sau drepturilor de autor ale paginilor conectate/asociate. Prin urmare, aceasta se distanțează în mod expres de întregul conținut al tuturor paginilor conectate/asociate, care au fost modificate după crearea link-ului. Această declarație este valabilă pentru toate link-urile și referințele din propria ofertă de Internet, precum și pentru înregistrările făcute de terți în listele de oaspeți, forumurile de discuții și listele de discuții create de SC THE KEY ADV SRL. Pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru pagubele rezultate din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații, furnizorul paginii la care s-a făcut referire este singurul responsabil, nu cel care face legătura prin link la publicația respectivă.


3. Drepturi de autor și dreptul de utilizare a unei mărci înregistrate

SC THE KEY ADV SRL se angajează să respecte drepturile de autor pentru graficele, documentele audio, secvențele video și textele utilizate în toate publicațiile, să utilizeze grafice, documente audio, secvențe video și texte create de ea personal sau să utilizeze grafice, documente audio, secvențe video și texte fără licență. Toate denumirile de mărci și mărcile înregistrate menționate în oferta de Internet și eventual protejate de terți se supun, fără restricții, prevederilor drepturilor de utilizare a unui semn utilizat în comerț și drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați. Doar în baza unei simple menționări, nu trebuie să tragem concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturi ale terților! Dreptul de autor pentru obiectele publicate și create de SC THE KEY ADV SRL rămâne exclusiv companiei SC THE KEY ADV SRL. Reproducerea sau utilizarea unor astfel de grafice, documente audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul expres al SC THE KEY ADV SRL.


4. Efectele juridice ale acestei exonerări de responsabilitate

Această exonerare de responsabilitate trebuie considerată ca parte a ofertei de Internet unde a fost menționată această pagină. În cazul în care secțiuni sau formulări individuale din acest text nu sunt legale sau corecte, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți nu sunt afectate de acest lucru.


Ne poti contacta folosind următoarele date de contact:

SC THE KEY ADV SRL
Sos Vitan Brazesti 7D
Bucuresti, sect 4
Numar de telefon: 0040735224888
Adresă de e-mail: hello@thekeyadv.ro


Multumim!